Kingmaker D&D 4E Campaign

Month 6 - Kingdom Turn

Het gebied aansluitend op de bestaande boerderijen wordt ingelijfd bij het koninkrijk, de weg wordt verlengd en meer boerderijen worden aangelegd. De staatskas is redelijk leeg, dus kiest Leshanna er voor om de economie wat te stimuleren, en worden er extra huizen aangelegd, maar wordt er ook een bordeel gevestigd in Wyldgate. De economie is booming, aangezien de eerste volledige oogst binnen gehaald kan worden. De staatskas loopt gelukkig weer goed vol. Echter, de helden zijn het vele besturen en organiseren wel weer zat, en willen weer op avontuur.

View
Month 5 - Kingdom Turn

Ook deze maand staat in het teken van gebiedsuitbreiding en de groep houdt zich weer bezig met het bestuur van Wyldgate en de ommelanden. Er arriveert een priester van Erastil, Jhod Kevken, in Wyldgate die een visioen heeft gehad over een temple van Erastil in de wildernis en die probeert mensen te werven om hem te helpen met het herstellen van de tempel. Het gebied met de Radish Patch wordt ingelijfd bij het koninkrijk, waarmee nu ook een stuk woud bij het koninkrijk getrokken is. Er vestigen zich wat jagers, kruiden verzamelaars, en houthakkers in het bos, en er begint een handeltje te ontstaan in “ontspannende” radijsjes. In Wyldgate wordt een windmolen gebouwd. De economie is deze maand wat rustiger, maar er komt nog wel wat geld binnen voor de schatkist.

View
Month 4 - Kingdom Turn

De hele groep is deze maand bezig met besturen. Er wordt een smidse aangelegd, en het land ten noordwesten van Wyldgate wordt ingelijfd, en hier wordt een weg heen aangelegd en er worden boerderijen gesticht. De economie draait weer op volle toeren, maar er zijn problemen met bandieten die een aantal boerderijen overvallen. Uiteindelijk weet een patrouille wachters de bandieten wel te verjagen, maar niet voordat ze met flink wat buit naar het zuiden weten te vluchten. De belastingen worden wat verhoogd om hiermee meer wachters te kunnen inhuren.

View
Month 3 - Kingdom Turn

Terwijl de groep, bestaande uit Tomek, Cabul Rem en Grim, op verkenningstocht vertrekt, blijft Leshanna in Wyldgate om het koninkrijk te besturen. Er wordt begonnen met de constructie van de barakken voor de wacht, en het opsluiten van de al lang geleden gevangen bandieten leidster Kressle. Ook worden de eerste patrouilles naar de landen zuidoostelijk van Wyldgate gestuurd en vestigen zich daar een aantal boeren. De economie groeit hard, en er komt veel geld binnen voor de schatkist. Aan het einde van de maand komt de groep weer terug in Wyldgate, met veel verhalen over de omgeving van Wyldgate

View
Month 2 - Kingdom Turn

Nu de mites verslagen zijn, en de kobolds allies geworden zijn, zijn de boeren bereid om zich aan jullie heerschappij/bescherming te onderwerpen. Het land wordt wat groter, maar het is wel enigszins onrustig door de grote toestroom van mensen in dit dunbevolkte gebied. Echter de onrust verdwijnt zodra jullie je monument oprichten ter ere van de alliantie met de kobolds. De economie loopt goed en de maand verloopt rustig.

View
Month 1 - Kingdom Turn

Het gebied waarin Oleg’s Tradingpost zich bevind is geclaimd als eerste grondgebied van een nieuwe baronie: The Wyldlands. De functies van heerseres, hoge priester, generaal en marshal (sherriff) zijn verdeeld, en ook een schatbewaarder (treasurer) en hoofd van de stadswacht zijn aangewezen.

Daarnaast is ook een schrijn opgetrokken, een aantal simpele huizen gebouwd en is de tradingpost van Oleg omgebouwd tot een volwaardige inn. Deze nederzetting is Wyldgate gedoopt, aangezien het de eerste nederzetting is waar bezoekers langskomen als ze de Wyldlands betreden.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.