Kingmaker D&D 4E Campaign

Month 6 - Kingdom Turn

Het gebied aansluitend op de bestaande boerderijen wordt ingelijfd bij het koninkrijk, de weg wordt verlengd en meer boerderijen worden aangelegd. De staatskas is redelijk leeg, dus kiest Leshanna er voor om de economie wat te stimuleren, en worden er extra huizen aangelegd, maar wordt er ook een bordeel gevestigd in Wyldgate. De economie is booming, aangezien de eerste volledige oogst binnen gehaald kan worden. De staatskas loopt gelukkig weer goed vol. Echter, de helden zijn het vele besturen en organiseren wel weer zat, en willen weer op avontuur.

Comments

Kingmaker_GM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.