Kingmaker D&D 4E Campaign

Month 5 - Kingdom Turn

Ook deze maand staat in het teken van gebiedsuitbreiding en de groep houdt zich weer bezig met het bestuur van Wyldgate en de ommelanden. Er arriveert een priester van Erastil, Jhod Kevken, in Wyldgate die een visioen heeft gehad over een temple van Erastil in de wildernis en die probeert mensen te werven om hem te helpen met het herstellen van de tempel. Het gebied met de Radish Patch wordt ingelijfd bij het koninkrijk, waarmee nu ook een stuk woud bij het koninkrijk getrokken is. Er vestigen zich wat jagers, kruiden verzamelaars, en houthakkers in het bos, en er begint een handeltje te ontstaan in “ontspannende” radijsjes. In Wyldgate wordt een windmolen gebouwd. De economie is deze maand wat rustiger, maar er komt nog wel wat geld binnen voor de schatkist.

Comments

Kingmaker_GM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.