Kingmaker D&D 4E Campaign

Month 4 - Kingdom Turn

De hele groep is deze maand bezig met besturen. Er wordt een smidse aangelegd, en het land ten noordwesten van Wyldgate wordt ingelijfd, en hier wordt een weg heen aangelegd en er worden boerderijen gesticht. De economie draait weer op volle toeren, maar er zijn problemen met bandieten die een aantal boerderijen overvallen. Uiteindelijk weet een patrouille wachters de bandieten wel te verjagen, maar niet voordat ze met flink wat buit naar het zuiden weten te vluchten. De belastingen worden wat verhoogd om hiermee meer wachters te kunnen inhuren.

Comments

Kingmaker_GM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.