Kingmaker D&D 4E Campaign

Month 3 - Kingdom Turn

Terwijl de groep, bestaande uit Tomek, Cabul Rem en Grim, op verkenningstocht vertrekt, blijft Leshanna in Wyldgate om het koninkrijk te besturen. Er wordt begonnen met de constructie van de barakken voor de wacht, en het opsluiten van de al lang geleden gevangen bandieten leidster Kressle. Ook worden de eerste patrouilles naar de landen zuidoostelijk van Wyldgate gestuurd en vestigen zich daar een aantal boeren. De economie groeit hard, en er komt veel geld binnen voor de schatkist. Aan het einde van de maand komt de groep weer terug in Wyldgate, met veel verhalen over de omgeving van Wyldgate

Comments

Kingmaker_GM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.