Kingmaker D&D 4E Campaign

Month 2 - Kingdom Turn

Nu de mites verslagen zijn, en de kobolds allies geworden zijn, zijn de boeren bereid om zich aan jullie heerschappij/bescherming te onderwerpen. Het land wordt wat groter, maar het is wel enigszins onrustig door de grote toestroom van mensen in dit dunbevolkte gebied. Echter de onrust verdwijnt zodra jullie je monument oprichten ter ere van de alliantie met de kobolds. De economie loopt goed en de maand verloopt rustig.

Comments

Kingmaker_GM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.