Kingmaker D&D 4E Campaign

Month 1 - Kingdom Turn

Het gebied waarin Oleg’s Tradingpost zich bevind is geclaimd als eerste grondgebied van een nieuwe baronie: The Wyldlands. De functies van heerseres, hoge priester, generaal en marshal (sherriff) zijn verdeeld, en ook een schatbewaarder (treasurer) en hoofd van de stadswacht zijn aangewezen.

Daarnaast is ook een schrijn opgetrokken, een aantal simpele huizen gebouwd en is de tradingpost van Oleg omgebouwd tot een volwaardige inn. Deze nederzetting is Wyldgate gedoopt, aangezien het de eerste nederzetting is waar bezoekers langskomen als ze de Wyldlands betreden.

Comments

Kingmaker_GM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.